Grafické práce

Už popri strednej škole som začal spolupracovať so štúdiom animovaného filmu na Kolibe a animácii som sa následne venoval sedem rokov profesionálne. Moju prácu je možné vidieť napríklad aj vo večerníčkových seriáloch Jurošík, Príbehy o kvapke, Rozprávky zo starého domu, Krasolienka a pod.

Po odchode z divadla na voľnú nohu som začal prenikať aj do odvetvia počítačovej grafiky a tá sa pre mňa stala na dlhé roky prácou, ktorá ma živí. Samozrejmosťou je, že rutinne ovládam prácu v Adobe CS Photoshop, InDesign a Illustrator. Nerobí mi problém rozhýbať GIF či HTML5 banner. Ak potrebujem niečo vyfotiť, tak si to vyfotím a ak nakresliť, tak si to nakreslím 🙂 a následne spracujem do požadovaného vizuálu.
Tu je len pár mojich výtvorov na ukážku.