Video

Video alebo film je oblasť, ktorá ma už od detstva fascinovala a neustále fascinuje. Preto som nesmierne rád, že môžem tvoriť a získavať skúsenosti aj v tejto oblasti.

Tu je zopár ukážok na ktorých realizácii som sa podieľal či už scenáristicky alebo režijne.